Prava mera vaših kadrovskih odluka !

Mi smo HR Metrika by Totalassessement

Omogućavamo Vam naučno zasnovano (i u praksi dokazano) upravljanje performansama koje se bazira na procenama, za klijenta relevantnih, indikatora radnog učinka uz korišćenje originalnog TA7 modela kompetenci i metodom 360°

Očekujte nas uskoro!